Leier tetőcserép. Tökéletes biztonság a fejünk felett.

Garancia

Kapcsolt galéria jön ide

A Leier Hungária Kft. az általa gyártott és forgalmazott

Leier beton tetőcserepek méretpontosságára,
fagyállóságára és vízzáró képességére
a vásárlástól számított

50 év garanciát

vállal a jelen garancialevélben
feltüntetett feltételek szerint.

A garancia csak az első osztályúként értékesített, új, első alkalommal felhelyezett beton tetőcserepek fenti tulajdonságainak az MSZ EN 490 szabvány előírásainak való megfelelőségéért áll fenn. A Leier Hungária Kft. garanciavállalása – függetlenül a garanciajegy kiállításának dátumától – a vevő vásárlása napján kezdődik és azon termékek cseréjére terjed ki, amelyek a szabvány előírásainak nem felelnek meg és a meghibásodás bizonyítottan anyaghibára vezethető vissza.
A garancia kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a vevő a vásárlást követő, legfeljebb 6 hónapos jogvesztő határidőn belül a garancia.leier.hu weboldalon regisztrál. A határidő elmulasztásával a vevő a garancia érvényesítésére vonatkozó igényét elveszti.
A vevő garanciális igényét haladéktalanul, de legkésőbb a termék hibájának észlelését követő tizenöt napos jogvesztő határidőn belül, írásban, a garanciajegyet és a vásárlást igazoló számla másolatát mellékelve közvetlenül a Leier Hungária Kft-nek (9024 Győr, Baross Gábor út 42.) jelenti be. Ezek hiányában a gyártó az igény elbírálását nem kezdi meg. A garanciális igény érvényesítésére kizárólag a számlán feltüntetett, fogyasztónak minősülő vevő jogosult. A garanciális igény késedelmes bejelentése miatt esetlegesen keletkező károkért a Leier Hungária Kft. nem felelős.

A garancia érvényesítésének feltételei:

  • a tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki irányelveknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve a Leier Hungária Kft. alkalmazástechnikai útmutatóinak;
  • a Leier Hungária Kft-nek lehetőséget kell biztosítani, hogy a garanciális igénnyel érintett termékeket a helyszínen megtekinthesse, abból mintát vegyen és megvizsgálja vagy megvizsgáltassa;
  • nem érvényesíthető a garancia, amennyiben minőségi kifogás alá eső terméket építettek be, valamint ha a terméket az eredetitől eltérő helyen használták fel újra;
  • a garancia legfeljebb a számlán feltüntetett termék mennyiség erejéig érvényesíthető.

A garancia nem terjed ki:

a Leier Hungária Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározottaktól eltérő tartozékok beépítéséből eredő, vagy a kivitelezési hibákra visszavezethető károkra, hónyomás okozta törésre, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodásokra, elemi károkra, valamint szállítás során keletkező, illetve külső raktározásból eredő károkra. A garancia nem vonatkozik továbbá a jogszabályi rendelkezéseket meghaladó kárigényekre: időjárási hatás következtében a felületen bekövetkezett átmeneti jellegű kivirágzásokra, színeltérésekre, mert ezek a tetőcserepek használati értékét nem befolyásolják. Garancianyújtás esetén a garanciaidő nem hosszabbodik meg. Anyaghibából eredő egyéb, a garanciajegyben meg nem jelölt igények érvényesítése kizárt.

A garanciális igény elbírálása:

  • A Leier Hungária Kft. képviselője a bejelentéstől számított harminc napon belül felveszi a kapcsolatot a vevővel, helyszíni szemlét tart, szükség esetén mintát vesz, és tájékoztatja a vevőt a garanciális vizsgálat lefolytatásáról. A garanciális vizsgálatokat a Leier Hungária Kft. saját laboratóriumában, az MSZ EN 491 szabványnak megfelelő eljárások keretében folytatja le.
  • A Leier Hungária Kft. az ellenőrző vizsgálatokat követően, 30 napon belül, írásban értesíti a vevőt azok eredményeiről, és javaslatot tesz a garanciális igény rendezésére. Jogos garanciális igény esetén a Leier Hungária Kft. a hibás tetőcserepeket azonos típusú termékekre cseréli. Amennyiben az adott tetőcserép a Leier Hungária Kft. szortimentjében már nem áll rendelkezésre, a csere az eredetivel azonos kategóriájú, a vevő választása szerinti tetőcserepekre, vagy más Leier termékre terjed ki. A Leier Hungária Kft. a cseretermékeket ingyenes leszállítja a vevőnek, a tetőcserepek cseréjéből adódó egyéb többletköltségekre (bontás, beépítés, tárolás, stb.) a garancia nem terjed ki, azokat a vevő köteles viselni. Egyéb igény teljesítésére a Leier Hungária Kft. nem köteles.

A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a garancia.leier.hu oldalon tájékozódhat.

Ez is érdekelheti jön ide